Statut Muzeum Ziemi WieluńskiejREGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM ZIEMI WIELUŃSKIEJ W WIELUNIU


Regulamin określa zasady zwiedzania w Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
§ 1
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:
Poniedziałek 9.00 - 16.00
Wtorek 9.00 - 17.00
Środa 9.00 - 16.00
Czwartek 9.00 - 16.00
Piątek 9.00 - 17.00
Sobota 9.00 - 16.00
Niedziela 11.00 - 17.00
§ 2
Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:
Bilet normalny 10,00 PLN / osoba
Bilet ulgowy 5,00 PLN / osoba
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób) 25,00 PLN
Opłata za przewodnika 50,00 PLN / grupa do 30 osób
Bilet wstępu na Basztę Męczarnię - 3 PLN / osoba
W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny.
Muzeum oferuje dla grup szkolnych i przedszkolnych lekcje muzealne oraz zajęcia warsztatowe. Lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe są zajęciami tematycznymi realizowanymi w salach Muzeum. Grupa szkolna lub przedszkolna nie może liczyć więcej niż 30 osób.
Opłata za przeprowadzenie zajęć warsztatowych i za udział w koncertach muzycznych w Muzeum* :
Zajęcia warsztatowe:
1. dzieci i młodzież szkolna 10,00 PLN / osoba,
2. dzieci w wieku przedszkolnym 9,00 PLN / osoba.
Koncerty muzyczne: bilet normalny 40,00 PLN/osoba, bilet ulgowy 35,00 PLN/osoba.
* organizator zastrzega sobie prawo zmiany opłat
Grupy wycieczkowe, lekcje muzealne oraz zajęcia warsztatowe należy zgłaszać do Działu Edukacji i Promocji pod numerami telefonów: (43) 843 43 34 lub 601 929 303.
§ 3
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1. Uczniom i studentom.
2. Emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych.
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
§ 4
Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
4. Posiadaczom Karty Polaka.
5. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym.
6. Opiekunom grup zorganizowanych lub nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.
§ 5
Zasady fotografowania i filmowania:
1. Zwiedzający Muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany i filmowany lub cała wystawa czasowa nie zostały wyraźnie oznaczone stosownym zakazem.
2. Fotografowanie i filmowanie w Muzeum jest możliwe pod warunkiem, że do tych celów nie używa się statywu i lampy błyskowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy fotografowania i filmowania zewnętrznych elewacji budynku.
3. Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania i filmowania nie mogą być publikowane i rozpowszechniane.
4. Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie.
5. W przypadku naruszenia zasad filmowania i fotografowania oraz korzystania z pozyskanego materiału w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Muzeum Ziemi Wieluńskiej dochodzić będzie swoich praw, włącznie z ewentualnym postępowaniem sądowym.
§ 6
Muzeum jest objęte monitoringiem wizyjnym.
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:
1. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób.
2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
3. Do sal ekspozycyjnych nie wolno wnosić i spożywać żywności oraz napojów.
4. Zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia na terenie Muzeum.
5. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, gablot muzealnych oraz wchodzić za bariery ochronne.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
7. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia przy recepcji Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych dużych przedmiotów.
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione drogocenne przedmioty, dokumenty i pieniądze.
9. Kasa muzealna zamykana jest na pół godziny przed zamknięciem Muzeum. Zamknięcie Muzeum oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania odzieży i rzeczy przechowywanych przy recepcji.
10. Na ekspozycjach muzealnych obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych.
11. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
§ 7
Wejście do Muzeum wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu.

 

 


REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM WNĘTRZ DWORSKICH W OŻAROWIE – Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu


Regulamin określa zasady zwiedzania w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - Oddział Muzeum Ziemi
Wieluńskiej w Wieluniu.
§ 1
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających w następujących godzinach:
Poniedziałek dzień pracy wewnętrznej
Wtorek 9.00 - 15.30
Środa 9.00 - 15.30
Czwartek 9.00 - 15.30
Piątek 9.00 - 15.30
Sobota 9.30 - 16.30
Niedziela 10.30 - 17.30
§ 2
Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do Muzeum:
Bilet normalny 10,00 PLN / osoba
Bilet ulgowy 5,00 PLN / osoba
Bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + dzieci, max. 6 osób) 25,00 PLN
Opłata za przewodnika 50,00 PLN / grupa do 30 osób
W każdą niedzielę wstęp na wystawy jest nieodpłatny.
Muzeum organizuje koncerty muzyczne oraz oferuje dla grup szkolnych i przedszkolnych audycje muzyczne, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe. Lekcje i zajęcia warsztatowe są zajęciami tematycznymi realizowanymi na wybranej części ekspozycji.
Opłata za udział w audycjach muzycznych, koncertach, przeprowadzenie lekcji muzealnej lub zajęć warsztatowych w Muzeum* :
1. Koncert bilet normalny 40,00 PLN/osoba, bilet ulgowy 35,00 PLN/osoba
2. Audycja muzyczna 10,00 PLN/osoba
3. Zajęcia warsztatowe:
a) dzieci i młodzież szkolna 10,00 PLN / osoba
b) dzieci w wieku przedszkolnym 9,00 PLN / osoba
* organizator zastrzega sobie prawo zmiany opłat
Grupy wycieczkowe, lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe należy zgłaszać pod numerami telefonów:
(43) 841 17 24 lub 887 111 313
§ 3
Opłata ulgowa za jednorazowy wstęp do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1. Uczniom i studentom.
2. Emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami.
3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami” lub odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom , które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”.
§ 4
Wstęp bezpłatny do Muzeum przysługuje za okazaniem legitymacji:
1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów.
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS).
4. Posiadaczom Karty Polaka.
5. Dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym.
6. Opiekunom grup zorganizowanych lub nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.
§ 5
Zasady fotografowania i filmowania:
1. Zwiedzający Muzeum mogą fotografować i filmować eksponaty, ekspozycje i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany i filmowany lub cała wystawa czasowa nie zostały wyraźnie oznaczone stosownym zakazem.
2. Fotografowanie i filmowanie w Muzeum jest możliwe pod warunkiem, że do tych celów nie używa się statywu i lampy błyskowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy fotografowania i filmowania zewnętrznych elewacji budynku.
3. Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania i filmowania nie mogą być publikowane i rozpowszechniane.
4. Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie.
5. W przypadku naruszenia zasad filmowania i fotografowania oraz korzystania z pozyskanego materiału w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, Muzeum Ziemi Wieluńskiej dochodzić będzie swoich praw, włącznie z ewentualnym postępowaniem sądowym.
§ 6
Muzeum jest objęte monitoringiem wizyjnym.
W trosce o bezpieczeństwo zbiorów prosimy o dostosowanie się do następujących zasad:
1. Grupa zorganizowana wchodząca na ekspozycję nie może liczyć więcej niż 30 osób.
2. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających i narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
3. Do sal ekspozycyjnych nie wolno wnosić i spożywać żywności oraz napojów.
4. Zabrania się palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz używania otwartego ognia na terenie Muzeum.
5. W Muzeum nie należy dotykać eksponatów, gablot muzealnych oraz wchodzić za bariery ochronne.
6. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum.
7. Zwiedzający są zobowiązani do pozostawienia przy recepcji Muzeum płaszczy, dużych toreb, plecaków, parasoli, wózków dziecięcych i innych dużych przedmiotów.
8. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione przedmioty, dokumenty i pieniądze.
9. Kasa muzealna zamykana jest na pół godziny przed zamknięciem Muzeum. Zamknięcie Muzeum oznacza moment, do którego osoby zwiedzające powinny opuścić siedzibę Muzeum, uwzględniając przy tym czas konieczny do odebrania odzieży i rzeczy przechowywanych przy recepcji.
10. Na ekspozycjach muzealnych obowiązuje zakaz rozmów przez telefon komórkowy oraz zakaz korzystania z innych urządzeń nadawczych.
12. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń obsługi Muzeum.
§ 7
Wejście do Muzeum wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu.

 

 


REGULAMIN ZWIEDZANIA
BASZTY MĘCZARNIA


§ 1. Czas i sposób zwiedzania
1. Baszta Męczarnia udostępniana jest do zwiedzania w okresie od 21 marca do 31 października.
2. Zwiedzanie baszty jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 43 843 43 34, 601 929 303 lub bezpośrednio w Muzeum Ziemi Wieluńskiej ul. Narutowicza 13.
Grupa nie może liczyć więcej niż 10 zwiedzających.
3. Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do baszty Męczarni:
Bilet normalny 3,00 PLN / osoba
4. Istnieje możliwość zwiedzenia wystaw historycznych w baszcie Męczarnia z przewodnikiem. Usługa przewodnicka w kwocie 50 złotych jest płatna w Muzeum Ziemi Wieluńskiej ul. Narutowicza 13.
5. Baszta Męczarnia jest czynna: od wtorku do piątku 9.00 – 15.00
Ostatnie wejście do baszty Męczarnia następuje najpóźniej na pół godziny przed jej zamknięciem.
§ 2. Zasady bezpieczeństwa
1. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń pracownika muzeum.
2. Ze względu na bezpieczeństwo – dzieci do 12 roku życia mają wstęp tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Obiekt nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
4. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wstęp na najwyższą kondygnację (taras widokowy) na baszcie Męczarnia jest zabroniony. W razie zaistnienia wspomnianych okoliczności zwiedzanie baszty będzie się odbywać do kondygnacji pod tarasem widokowym.
5. W baszcie zabrania się:
- wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia,
- siadania i wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
- umieszczania napisów na ścianach,
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
- spożywania jedzenia,
- wyrzucania wszelkich przedmiotów z tarasu widokowego,
- dotykania wyeksponowanych obiektów,
- postępowania wbrew nakazom pracownika muzeum.
§ 3. Zasady fotografowania
1. Zwiedzający basztę mogą fotografować eksponaty i wnętrza, o ile przedmiot fotografowany nie został wyraźnie oznaczony stosownym zakazem oraz nie utrudni to zwiedzania obiektu innym osobom.
2. Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania nie mogą być publikowane i rozpowszechniane.
3. Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie.
Wejście do baszty Męczarni wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu.

 


 


REGULAMIN ZWIEDZANIA
WIATRAKA W KOCILEWIE


§ 1. Czas i sposób zwiedzania
1. Zwiedzanie wiatraka jest możliwe po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr (43) 841 17 24, 887 111 313 lub bezpośrednio w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie - Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Grupa zwiedzających nie może liczyć więcej niż 25 osób.
2. Wprowadza się dla zwiedzających następujące opłaty za wstęp do wiatraka:
Bilet 2,00 PLN / osoba
3. Wiatrak jest czynny: od wtorku do piątku w godzinach 9.00– 15.00. Ostatnie wejście do wiatraka następuje najpóźniej na pół godziny przed jego zamknięciem.
4. Przebywanie poza godzinami otwarcia na terenie wiatraka wymaga zgody Dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu.
§ 2. Zasady bezpieczeństwa
1. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i poleceń pracownika muzeum.
2. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci do 12 roku życia mają wstęp do obiektu tylko pod opieką osoby dorosłej.
3. Rodzice, nauczyciele lub opiekunowie muszą towarzyszyć dzieciom i młodzieży podczas zwiedzania. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za zachowanie podopiecznych.
4. Obiekt nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu.
5. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, burza, opady, oblodzenie) wstęp na wiatrak jest zabroniony.
6. W wiatraku zabrania się:
- niszczenia wyposażenia,
- wchodzenia na podesty, zabezpieczenia i wzmocnienia,
- siadania i wychylania się za barierki i zabezpieczenia,
- umieszczania napisów na ścianach, zaśmiecania wnętrza i terenu wokół,
- palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
- spożywania jedzenia,
- wyrzucania wszelkich przedmiotów przez drzwi wiatraka,
- wprowadzania na teren wiatraka zwierząt, z wyłączeniem psów przewodników i psów asystujących,
- dotykania i używania podręcznego sprzętu gaśniczego do innych celów niż jego przeznaczenie,
- włączania Systemu Sygnalizacji Pożaru i Głównego Wyłącznika Prądu bez przyczyny powodującej taką konieczność.
- postępowania wbrew nakazom pracownika muzeum.
7. Zabrania się wstępu na teren wiatraka osobom:
- znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
- posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu (potencjalnie uznane za niebezpieczne),
- zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
- nieprzestrzegającym postanowień niniejszego regulaminu.
8. Ze względu na charakter obiektu należy zachować szczególną ostrożność przy wejściach i zejściach ze schodów, zwracać uwagę na progi, barierki i wielkość drzwi.
§ 3. Zasady fotografowania
1. Zwiedzający wiatrak mogą fotografować wnętrze o ile nie zostało one wyraźnie oznaczone stosownym zakazem oraz nie utrudni to zwiedzania obiektu innym osobom.
2. Materiały wizualne uzyskane drogą fotografowania nie mogą być publikowane i rozpowszechniane.
3. Zasady fotografowania w celach komercyjnych określa oddzielne zarządzenie.
Wejście do wiatraka wiąże się jednoznacznie z akceptacją Regulaminu

[puste]

02‑01‑2014 10:06:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  02‑01‑2014 10:07:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
15‑06‑2023 14:42:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive