RODO w muzeum


Szanowni Państwo!

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (znanym także jako RODO) pragniemy poinformować, że:

- Administratorem danych osobowych jest Muzeum Ziemi Wieluńskiej z siedzibą przy ul. G. Narutowicza 13, 98-300 Wieluń,

- z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się poprzez e-mail ksiegowosc@poczta.onet.pl lub pod nr tel. 43 843 43 34,

- dane osobowe przetwarzane są w Muzeum Ziemi Wieluńskiej na podstawie art. 6 ust. 1 RODO,
w szczególności na podstawie udzielonej zgody lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, bądź umowy,

- osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przenoszenia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

- osoba, której dane dotyczą ma prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), po ustaniu okoliczności uzasadniających prawnie ich przetwarzanie, za wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie danych uniemożliwi lub utrudni realizację celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,

- przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Muzeum Ziemi Wieluńskiej wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające poszanowanie tych praw,

- w przypadku stwierdzenia, że Muzeum Ziemi Wieluńskiej naruszyło przepisy ogólnego rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr infolinii 606-950-000.

-Muzeum Ziemi Wieluńskiej nie korzysta ze zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, a dane przetwarzane przez muzeum nie są profilowane,

- w obiektach muzeum, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia jest zastosowany monitoring wizyjny. Nagrania obrazu Muzeum Ziemi Wieluńskiej przetwarza wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty nagrania.

Informacja wytworzona przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  13‑06‑2018 14:21:46
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Tomasz Spychała , w dniu:  13‑06‑2018 14:21:46
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2018 14:23:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie